VAD ÄR HEALING?

Det finns en otalig mängd healing modeller men alla har en gemensam nämnare, Heal = läka och alla är en form av energiförmedling.
Healing stimulerar kroppens självläkning. På house of zen tror vi källan till all healing är den samma och även här behöver det inte vara speciellt komplicerat.

Vad händer under healing?

Upplevelsen är olika för alla personer och den beror på vilka upplevelser vi haft i livet och givetvis även på vilken sorts åkomma som vi eventuellt lider av eller vart vi befinner oss just nu. Healing verkar många gånger lugnande och fungerar utmärkt mot stress. Ibland kan det sätta igång saker inombords, tårar eller skrattanfall är inte alls ovanligt. Det viktigaste för att healing skall få full effekt är att du är öppen för förändring. Det är svårt att heala någon som är skeptisk till metoden. När man är skeptisk sluter detta ner vårt energisystem (chakran) och det blir väldigt svårt att ”komma åt”. Det är också viktigt att komma ihåg att healing aldrig botar något och är heller aldrig någon ersättning för traditionell medicin. Vad som där emot evt. kan åstadkommas är att läkprocessen snabbas på genom att kroppen lugnas ner och det inre välbefinnandet ökas på. Även om man som healer kan se eller känna av olika tillstånd i kroppen så diagnostiserar vi aldrig. Vi är inte doktorer psykologer eller psykoterapeuter. Healing har inga negativa bieffekter, det kan dock kännas som en förvärring av tillståndet ca 1-2 dagar efter en behandling, detta vänder sedan och oftast känner sig klienten bättre än före sitt besök. Som healer kan man aldrig lova en förbättring av ett specifikt syndrom/område eftersom man som healer endast jobbar som kanal för alltet.

METODER PÅ HOUSE OF ZEN

Andlig healing

Genom att koppla upp sig till sin healing guide och källan så kanaliseras healing energi. Healerns uppgift är att vara en ren kanal och inte lägga sig eller försöka påverka energin med egen vilja.

Ralf Burkhard är certifierad av Terry Evans och av SRAU.
Jenny Burkhard av SRAU

Atlantean Healing

Atlantean Healing ™ tros härstamma från de helande templen i Atlantis och utövades av healing präster och prästinnor. Denna speciella energi tros ha bevarats i stora pooler av energi tills mänskligheten återigen var redo att kanalisera den. Metoden lärs ut av Birkan Tore internationellt.

Tekniken är en kombination av gamla tekniker men även nya som getts till oss för de utmaningar vi står inför i dag.

Sessionerna är utformade för att balansera kroppens energi. Man tror att Atlantis invånare trodde att de flesta sjukdomar berodde på obalans våra energier, därför fokuserar vi på att lyssna på kroppen och dess budskap för att ta reda på de bakomliggande orsakerna till problemen.

Energin är mycket högt vibrerande och kraftfull, men ändå känns den mjukt när den kanaliseras eller tas emot. Varje session utförs av en certifierad Atlantean Healing utövare ™ och Atlantis Änglar, som kommer att hjälpa till med tillämpningen av energi- och läkningsprocessen.
Som utövare av denna metod respekterar vi vår själs väg och själ lärdomarna. Målet är att stödja klienter på deras väg. Atlantean Healing utövare ™ är utbildade för att använda sina intuitiva färdigheter, kommunicera med änglar och ge dig vägledning under och efter dina behandlingar.

Ralf Burkhard är en av Birkan Tore Certifierad utövare.