MASSAGE

Erica Gertoft

Kroppsterapeut

Erica Gertoft - Kroppsterapeut

Jag arbetar sedan 15-20 år med massage och zonterapi!
Jobbar mycket med individuell behandlingsform, utgår ifrån patientens dagsform och behov då min goda intuition är ett bra verktyg.
Målet är att balansera kroppens energiströmmar då vi kan uppnå harmoni. Att mjuka upp spända muskler och få en fri andning är ofta en bra väg till god hälsa.
Här spelar zonterapi en stor roll, då den bygger på ett samband mellan olika zoner på fötter / händer och olika delar av kroppen.
Löser oftast upp blockeringar och får energin att flöda fritt!
Vilket också är gott för god hälsa!