Priser
Yoga och meditation
Frågor?

Bankgironummer: 422-4275 (OBS! Skriv namn och vad betalningen avser.)
SWISH: 123 278 9600 (Glöm ej att meddela vad betalningen avser tack.)
Vill du dela upp betalningen, vänligen kontakta oss.

Terminskort: Yoga eller meditera så ofta ni vill, inga begränsningar.
10 Kort gäller för Yoga eller meditation.
Engångsbiljett/engångspris, valfri Yoga eller meditation.
Dessa alternativ gäller för ordinarie klasser enligt schema.

Ordinarie priser hösten 2019
Pris
Period
Engångspass
150 kr
Prova på
10 kort
1400 kr
10 tillfällen
Terminskort
1900 kr
termin
10 kort: Senior & Ungdom upp till 18år
1120 kr
10 tillfällen
Terminskort: Senior & Ungdom upp till 18år
1600 kr
termin

*Vår policy är att något pass enligt ordinarie schema kan komma att ställas in eller tillfälligt ändras, vi känner att vi måste kunna ha den flexibiliteten, för att kunna åka på vidareutbildningar, event mm. Allt för att vi skall kunna vara bättre inspiratörer för våra kunder.
För dig som kund kommer det dock alltid finnas ett alternativ med en annan ledare, en annan dag eller en annan aktivitet.

Jenny Burkhard

070 973 37 95
 jenny@houseofzen.se