Seasonal Yoga

I Seasonal Yoga lägger vi till att förena individen med naturens förändringar och ständiga flöde. Det som händer i naturen återspeglas i oss.

Vi behöver årstidernas olika energier och skiftningar för att balansera vila och aktivitet. Genom att lära mer om naturen och årstiderna, lär vi oss mer om oss själva. Om vi tillåter för mycket obalans eller stress känner vi oss dränerade på energi och upplever att vi arbetar mot oss själva.

Seasonal Yoga är en mjukt flödande hatha yoga där asanas och lektioner förändras i takt med att vår övergår till sommar och höst till vinter. Vår yoga väver även in den traditionella kinesiska medicinen. De klassiska yogapositionerna anpassas en aning för att stimulera akupressurpunkter och meridianer, energikanaler.

Yin-yoga-1024x576