Schema v.2 - v.22 (VT2020)
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

08.45 – 10.00 Morgon Yoga

06.30 – 07.15
Vissa veckor
Morgon Yoga
(För den morgonpigga)

09.00 – 10.00
Tabata

08.00 – 09.15
Yin Yoga

10.15 – 11.15
Core

08.00 – 09.15
Medi – Yin Yoga

10.00 – 11.15
Meditation
(jämna veckor)

09.30 – 10.30
Seniorträning

17.00 – 18.15
v2 – v17
Yoga Mix

18.30 – 19.45
Medi Yoga

19.00 – 20.15
Hata Soft Flow

18.30 – 19.45
Yin Yoga

19.00 – 20.15
Meditation

17.00 – 18.15
Yin Yoga