Vår yoga

Medicinsk yoga är en mjukare men kraftfull form av Kundaliniyoga

MediYoga

Den här yogan passar alla – både dig som vill ha yogan som rehabilitering och dig som söker ett mjukt sätt att komma i balans. Du arbetar helt utifrån dina egna förutsättningar. Fysiska ställningar och övningar kombineras med andnings- och koncentrationstekniker.

Klasserna består av korta enkla yogapass som avslutas med djupverkande meditationer. Vi arbetar mycket med andningen – det mest grundläggande inom yogan. Genom att lära dig att andas fullständiga andetag, hjälper du både kropp och sinne till avspänning och du har därigenom möjlighet att hantera och reducera både stress och smärta.

Yogan leder till en ökad medvetenhet och närvaro och hjälper dig till lugn och stabilitet. Den förbättrar din hälsa genom att stärka dig fysiskt, mentalt och emotionellt.

Medicinsk yoga har visat sig ha mycket goda effekter vid olika sjukdomstillstånd, så som kroniska ryggproblem, högt blodtryck, utbrändhet, stress- och smärtdiagnoser, sömnstörningar, hjärtproblem mm och den används idag på många sjukhus och vårdenheter runt om i landet.

Våra Yogapass

Klicka och läs mer om vår olika yogapass